MSSM 2016

Udviklingen og organiseringen af MSSM 2016 er igang. Vi glæder os til at se jer til endnu en MSSM-konferencen proppet med værdifuld viden og brugbare inputs om maritim sikkerhed, sundhed og miljø. 

 

Vi ses på Hotel Nyborg Strand d. 25. - 26. august til MSSM 2016!


 

MSSM 2015: "Tak for i år!"

Mange tak for jeres deltagelse ved MSSM 2015. Vi håber, at I har haft en udbytterig oplevelse, og at vi ses igen næste år.

 

Evaluering:

For den videre udvikling af konferencen er jeres feedback vigtig. Derfor vil vi bede jer om at udfylde vores spørgeskema, som kan hjælpe os i evalueringen af MSSM 2015. Spørgeskemaet er sendt ud til deltagerne via e-mail.  

Billeder:

Som noget nyt vil billederne blive sat op på MSSM-konferencens Flickr-konto som går under navnet ’mssmkonference’. Husk at følge brugeren, så du altid kan blive opdateret, når de nyeste billeder er tilgængelige. Se billederne her.
 

 

Præsentationer:

Oplægsholdernes præsentationer kan tilgås her. 

 

MSSM 2016:

Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 25. - 26. august 2016, hvor den 11. udgave af MSSM løber af stablen. Get2gether-arrangementet afholdes d. 24. august 2016. Tilmeldingen åbner d. 1. april 2016.

 

Endnu engang skal der lyde en stor tak til både deltagere, udstillere, oplægsholdere, arrangører, sponsorer og alle andre, der har bidraget til at gøre dette års MSSM til en vellykket konference. 

 

Vi håber at se jer igen næste år.


MSSM 2015 programmet kan nu downloades

årets konferenceprogram kan du blandt andet
læse om årets tema, keynote speakers samt finde
oversigter og tidspunkter for de forskellige sessioner,
oplæg og andre aktiviteter.

Derudover ligger der også et mere udførligt sessionsprogram klar her.

Vi tager forbehold for løbende ændringer af indholdet i sessionsprogrammet.


Herunder kan du desuden læse om

årets foreløbige keynote-talere. 

 


 

Årets tema: Maritim sikkerhed, sundhed og miljø - fra teori til praksis

I arbejdet med maritim sikkerhed, sundhed og miljø har vi identificeret et behov for at undersøge sammenhængen mellem det, der synes at fungere i teorien og på papiret og det, der rent faktisk kan lade sig gøre i praksis. 

 

Er der fx direkte årsagssammenhænge mellem nye sikkerhedsstandarder og faktiske ulykkestal? Har vi i det maritime erhverv skabt en kultur, hvor idéen om at ordne tingene på papir automatisk er ensbetydende med, at det også bliver gjort ordentligt i praksis?

 

I overgangen fra teori til praksis findes et helt centralt element, som er afgørende for om vi lykkes eller fejler med vores sikkerheds-, sundheds- og miljøarbejde; den menneskelige faktor. 

 

På dette års MSSM vil vi derfor debattere og problematisere menneskets rolle i driften ude i virkeligheden: Er mennesket nøglen til sikkerhed eller årsagen til ulykker? Hvordan tilrettelægger vi menneskets rolle i driften af skibe, så vi så vidt muligt kan undgå risici og farer? 

 

MSSM 2015 afholdes den 26.-28. august 2015 på Hotel Nyborg Strand.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidt om den maritime konference, MSSM

MSSM er en årlig konference, hvor det maritime erhverv mødes om sikkerhed, sundhed og miljø. Det Blå Danmark kan opleve korte foredrag, workshops og præsentationer og konferencen er en god lejlighed til at møde kolleger på tværs af organisationerne og udvide sit netværk i branchen. 

Konferencens mål er at samle alle i Det Blå Danmark rederier, myndigheder, forskning, virksomheder og maritime skoler, der arbejder med arbejdsmiljø, sikkerhed, sundhed, trivsel, samarbejde, ledelse og miljø på kontor og til søs.

Du kan finde masser af inspiration, også på konferencens brancheudstilling. Her viser det Blå Danmark nogle af de resultater, der er med til at sikre, at branchen kan fastholde sin høje sikkerhed og et godt arbejdsmiljø, også i fremtiden. 

På MSSM udstiller en række leverandører og producenter maritimt udstyr og produkter til søfartserhvervet. På udstillingen bliver der tid til at få en god snak og hente information om udstyret og produkterne.

Ligesom MSSM var en del af strategien Danmark som Europas førende Søfartsnation, så ser vi i dag MSSM, som en del af regeringens vækstplan for Det Blå Danmark, hvor målet for MSSM spiller sammen den overordnede strategi og trends i erhvervet.

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

MSSM 2015 blev støttet af
Mediepartner